Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka

24. 5. 2009

 

 

Občanské sdruženi ADONIS a MZM Museumszentrum Mistelbach

vás srdečně zvou na interaktivní výstavu

„Cesta za tajemstvím pověstí“

autorky Ilony Salajkové doplněnou fotografi emi Antonína Salajky

a prezentaci dvojjazyčné knihy

„Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu“

Publikace vznikla v rámci projektu přeshraniční spolupráce ZO ČSOP ADONIS a MZM

z programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“

Vernisáž a křest knihy proběhne

ve čvrtek 15. dubna 2010 v 10.00 hodin

v Museumszentrum Mistelbach.

TAJEMNÉ POVĚSTI

KRAJE POD PÁLAVOU A WEINVIERTELU

GEAUS DEM WEINVIERTEL

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Die Bürgervereinigung ADONIS und das MZM Museumszentrum Mistelbach

laden Sie herzlich zur interaktiven Ausstellung ein:

„Der Weg zum Geheimnis der Sagen“

Autorin Ilona Salajkova mit Fotos von Antonin Salajka

und zur Präsentation des zweisprachigen Buches

„Geheimnisvolle Sagen um die Pollauer Berge und aus dem Weinviertel“

Die Publikation ist im Rahmen des Projektes „Europäische Territoriale Zusammenarbeit

Österreich-Tschechische Republik 2007-2013“ entstanden.

Die Vernissage und die Buchtaufe fi nden

am Donnerstag, 15. April 2010 um 10 Uhr

im MZM Museumszentrum Mistelbach statt.

TAJEMNÉ POVĚSTI

KRAJE POD PÁLAVOU A WEINVIERTELU

GEHEIMNISVOLLE SAGEN

UM DIE POLLAUER BERGE UND AUS DEM WEINVIERTEL

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj