Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 15. 11 2010

9. 4. 2011

 

Občanského sdružení
o. s. KICHOT
 
 
Název a sídlo
 
Název: o. s. KICHOT
Sídlo: 1. května 43, 692 01 Mikulov
 
Zápis ze schůze
ze dne 15. 11. 2010
 
 
Program:
 1. Přijetí nových členů
 2. Stanovy – upřesnění, seznámení
 3. Ustanovení předsedy o. s. statutárním zástupcem
 4. Ustanovení komise pro sledování dotačních titulů
 5. Ustanovení komise pro vypracování žádostí o dotace
 6. Návrhy na propagaci činnosti o. s. KICHOT
 
Jednání:
 1. Přijetí nových členů
Přípravný výbor ve složení Ilona Salajková, Jana Malinová a Marta Trnavská oslovily pana Jiřího Trnavského, Lenku Vančurovou, Moniku Vančurovou, Vladimíra Salajku, aby se stali členy o. s. KICHOT. Všichni jmenovaní nabídku po vyplnění přihlášky přijali. Dále budou osloveni studenti, kteří budou mít zájem aktivně pracovat a vytvářet programovou nabídku sdružení.
 1. Stanovy – upřesnění, seznámení
Zúčastnění a nově přijatí členové byli seznámeni se stanovami o. s. KICHOT, s cíly, programy a činností, organizačním uspořádáním a hospodařením sdružení.
 1. Ustanovení předsedy o. s. statutárním zástupcem
Mgr. Ilona Salajková byla jednohlasně zvolena předsedkyní o. s., a tím dle stanov ustanovena jako statutární zástupce o. s. KICHOT s právem podepisovat dokumenty, zastupovat o. s. ve věcech veřejné prezentace, založit běžný účet o. s., žádat o dotace, sledovat dotační tituly, jednat v zájmu sdružení, přijímat další členy. Závažné kroky bude konzultovat se členy sdružení. Funkční období bylo stanoveno na dobu 1 roku, tzn. do 15. 11. 2011.
 1. Ustanovení komise pro sledování dotačních titulů
Do komise pro sledování dotačních titulů byl zvolen Mgr. Vladimír Salajka, Jana Malinová a Mgr. Ilona Salajková. Svou práci budou vykonávat soustavně a zodpovědně a budou průběžně informovat ostatní členy.
 1. Ustanovení komise pro vypracování žádostí o dotace
Do komise pro vypracovávání žádostí o dotace a granty byl zvolen Mgr. Vladimír Salajka, Jana Malinová, Mgr. Ilona Salajková, Lenka Vančurová a Marta Trnavská. Tato skupina bude vypracovávat dokumenty pro žádosti o dotace a granty dle stanov o. s. Předsedkyně sdružení je oprávněna podepisovat žádosti, podávat žádosti, konzultovat s vyhlašovateli dle charakteru funkce předsedy o. s. jako statutární orgán. Komise schvaluje návrhy žádostí o dotace a granty.
 1. Návrhy na propagaci činnosti o. s. KICHOT
Činnost, program a cíle budou trvale propagovány v médiích, zřízeny webové stránky a propagace mezi dětmi a mládeží ve školách a školkách, především konkrétní činností a aktivitami. Zřízením webových stránek byla pověřena ing. Monika Vančurová.
 
Příloha:
-     Seznam účastníků
 
Vypracovala: Marta Trnavská
V Mikulově 16. 11. 2010
 
Občanského sdružení
o. s. KICHOT
 
 
Název a sídlo
 
Název: o. s. KICHOT
Sídlo: 1. května 43, 692 01 Mikulov
 
 
Schůze 15. 11. 2010
Seznam:
Jméno
Adresa
Podpis
Mgr. Ilona Salajková
1. května 43, 69201 Mikulov
 
Mgr. Vladimír Salajka
1. května 43, 69201 Mikulov
 
Marta Trnavská
Rychtářov 168, 68309 Vyškov
 
Jiří Trnavský
Rychtářov 168, 68309 Vyškov
 
Jana Malinová
Poštovní 7, 69201 Mikulov
 
Lenka Vančurová
Luleč 262, 68303  
 
Ing. Monika Vančurová
Náměstí spojenců 2,79601 Prostějov